Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också HR-chef Catrin Åsén och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit HR-specialist Maja Parker.

Dnr: 2021-145

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: