Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförar-bevis och kompletterande intyg

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Mot denna bakgrund har Digg inget att erinra mot förslaget och ser positivt på de delar av förslaget som möjliggör en förenklad digital hantering och minskar behovet av att ge in fysiska handlingar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit juristen Adam Panzer. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Linn Kempe deltagit.

Dnr: 2021-328

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: