Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg har inga synpunkter på förslaget men vill poängtera att vi ser digitaliseringen som ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit leveransledaren Catrin Åsén.

Dnr: 2020-1997

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: