Inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter att lämna på den föreslagna EU-förordningen och tillstyrker förlaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har dessutom, leveransledare Viktoria Hagelstedt och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit samordnare Ann-Catrin Nyberg.

Dnr: 2020-1903

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: