Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit Leveransledaren Viktoria Hagelstedt.

Dnr: 2020-1784

Publicerad: