Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

Digg tillstyrker förslaget och framhåller betydelsen av enhetlighet genom standardisering för att möjliggöra ett effektivt nationellt digitalt tillgängliggörande av detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar.

Synpunkter

Är det lämpligt att göra skyldigheten att tillämpa föreskrifterna beroende av när en planbeskrivning har påbörjats? Är detta en objektivt fastställbar tidpunkt eller är det lämpligare att knyta detta till tidpunkten för ett beslut, t.ex. om antagande av planbeskrivningen?

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit juristen Johan Lindeberg.

Dnr: 2020-802

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: