Förtjänstutredningen – begäran om underlag från statliga förvaltningsmyndigheter

Förtjänstutredningen (dir. 2019:09) har kommit med en begäran om underlag från statliga förvaltningsmyndigheter gällande de belöningssystem som hanteras av respektive myndighet.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande svar på de frågor utredningen begärt underlag på.

Myndigheten använder sig idag inte av något belöningssystem utöver utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Gällande Regeringens belöningar och utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" ser myndigheten att det finns behov av att förändra formerna för dessa utmärkelser då arbetslivet i stor utsträckning har förändrats sedan kriterierna för nuvarande belöningssystem togs fram. Det innebär att individen idag inte i lika stor utsträckning uppnår kriterierna för NOR. Kriterierna bör därför ses över och förslagsvis uppmärksamma särskilda prestationer utifrån genomfört uppdrag istället för antal anställningsår.

Myndigheten har inget ytterligare underlag att tillföra. Om utredningen behöver ställa kompletterande frågor kan dessa ställas till myndighetens kontaktperson Chanett Edlund, chanett.edlund@digg.se.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, HR-chefen Catrin Åsén och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit leveransområdeschef Chanett Edlund.

Dnr: 2020:731

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: