Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UHMFS 2020:2) om upphandlings-ID

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Synpunkter

Digg är positiv till de ändringar som föreslås i utredningen och tillstyrker förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Petra Kanon.

Dnr: 2020-830

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: