Säker digital kommunikation i Diggs regi

Från och med den 1 april är det Myndigheten för digital förvaltning, Digg, som ansvarar för Säker digital kommunikation (SDK). En tjänst där man tryggt, enkelt och säkert kan skicka känslig och sekretessklassad information mellan aktörer i den offentliga sektorn, med potential att skapa stora vinster för samhället.

I två års tid har Myndigheten för digital förvaltning, Digg, arbetat för att ta över ansvaret för den digitala tjänsten SDK som utvecklats tillsammans med Inera AB. Det är ett uppdrag från regeringen som nu nått slutfasen.

– Det känns skönt att vi nått i mål och nu ansvarar för hela SDK. Det är en viktig pusselbit i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och vi har arbetat intensivt för att kunna erbjuda en trygg och säker tjänst, säger Kristin Aastrup, enhetschef på Digg.

SDK är en digital tjänst som gör det möjligt att tryggt, enkelt och säkert skicka känslig och sekretessklassad information mellan aktörer i den offentliga sektorn. Målet är att frigöra både ekonomiska och personella resurser som istället kan nyttjas i kärnverksamheten, till exempel i mötet med patienter.

”Skrota faxen”

Att ”skrota faxen” har blivit ett inofficiellt motto för SDK. I dag är det ofta fax, tillsammans med telefon, bud eller vanliga brev som används för att skicka känslig information. Tidskrävande och ineffektiva metoder som kan ersättas av SDK. Beräkningar som Digg gjort visar att det offentliga Sverige kan spara omkring 1 620 miljoner kronor per år eller cirka 3 500 årsarbetskrafter. Det finns också uppskattningar som visar att införandet av SDK kan spara så mycket som 30 minuter per hanterat ärende. Även försiktigt räknat kan vi se att införandet av SDK frigör stora resurser som kan användas till bättre service för medborgarna.

– I praktiken kan det handla om orosanmälningar som hanteras effektivare så att ett barn får hjälp i tid, eller utbetalningar som kan ske snabbare. Det är viktiga frågor där SDK kan innebära en stor förbättring för individen, säger Kristin Aastrup.

Fler anslutna ger större samhällsvinst

I dag är 38 kommuner, 10 regioner och 4 statliga myndigheter anslutna till SDK. Många fler förbereder sig för att ansluta, ett arbete som tar tid och kräver utveckling av både teknik och arbetsrutiner för organisationen och dess anställda. För att två organisationer ska kunna kunna kommunicera med varandra via SDK behöver båda vara anslutna. Det är viktigt att så många som möjligt ansluter till SDK för att fullt ut kunna ta tillvara de stora samhällsvinster SDK kan leda till. Från och med den 2 maj är det möjligt för nya organisationer att ansluta till SDK, som också är tillgängligt för privata aktörer som är verksamma i offentliga sektorn.

– Vi märker att det finns ett stort intresse för tjänsten bland kommuner, regioner och statliga myndigheter. Därför blir vårt viktigaste uppdrag nu att hjälpa offentliga aktörer att ansluta till SDK, säger Kristin Aastrup.

Lär dig mer

Läs mer om Säker digital kommunikation (SDK) på webbplatsen sdk.digg.se

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: