Debatt: Visst är det dags att skrota faxen!

Att faxen lever kvar inom landets regioner har vi kunnat läsa i tidningarna sista tiden. Men faxens roll inom det offentliga är på väg att fasas ut. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) arbetar tillsammans med Inera AB för att införa Säker digital kommunikation (SDK) i offentlig sektor. En teknik som är säkrare, effektivare och ökar möjligheterna att ta hand om de individer i samhället som behöver stöd.

Faxen används frekvent i landets regioner, det har svenskarna fått upp ögonen för tack vare den senaste tidens nyhetsrapportering. Och det är inte bara där, i hela den offentliga sektorn anses faxen vara ett tillräckligt säkert sätt att skicka känslig information mellan offentliga institutioner. Digg samarbetar med Inera AB, ett bolag ägt av Sveriges kommuner och regioner, i ett intensivt arbete för att ersätta de tidskrävande och ineffektiva metoder som i dag används; fax, rekommenderade brev, bud, och telefon.

Säker digital kommunikation (SDK) är en teknik för att tryggt, enkelt och säkert skicka känslig och sekretessklassad information mellan aktörer i den offentliga sektorn. Målet är att den ökade säkerheten och effektiviteten i digitalt informationsutbyte ska frigöra både ekonomiska och personella resurser som istället kan nyttjas i kärnverksamheten, till exempel i mötet med patienter.

Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att införa SDK. Beräkningar som Digg gjort antyder att det offentliga Sverige, främst genom effektiviserad arbetstid, skulle spara omkring 1 620 miljoner kronor per år eller cirka 3 500 årsarbetskrafter. Mer verksamhetsnära uppskattningar visar att införandet av SDK kan spara så mycket som 30 minuter per hanterat ärende. Även försiktigt räknat konstaterar vi att införandet av SDK kan frigöra stora resurser som kan användas till bättre service för medborgarna.

Lyckligtvis är arbetet redan i gång och ett stort antal kommuner och regioner samt några myndigheter har redan infört, eller är på gång att införa SDK. Det är en process som tar lång tid, därför vill vi rikta en uppmaning till de beslutsfattare med ansvar för organisationer som ännu inte inlett arbetet med att ansluta till SDK. För att vinsterna med SDK ska slå igenom fullt ut måste hela offentliga sektorn vara med på tåget, och det är hög tid att köpa biljetten! Bara om vi arbetar tillsammans kan vi ta vara på digitaliseringens möjligheter och förverkliga visionen om ett bättre samhälle.

Anna Eriksson, Generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning

Patrik Sundström, tf VD, Inera AB

Denna text är en debattartikel som skickats ut 29 april och har publicerats i ett antal tidningar.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: