Att ”skrota faxen” är ett av målen när Digg tar över ansvaret för att införa säker digital kommunikation mellan välfärdens aktörer

I dag används fax, telefon och vanliga brev för att skicka känslig och sekretessbelagd information mellan den offentliga sektorns aktörer. Säker digital kommunikation (SDK) innebär ett tryggare, enklare och effektivare sätt att skicka informationen. SDK utvecklas och tillhandahålls av Inera och Digg idag, men arbetet med att flytta huvudansvaret till Digg pågår.

Johan Nordén

Johan Nordén, produktägare och specialist på Digg IT.

Arbetet med att förbereda övertagande av SDK pågår för fullt på Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Vi ställer några frågor om projektet till Johan Nordén, produktägare och specialist på Digg IT för att få veta mer om SDK och vad som pågår nu.

Varför är SDK viktigt?

Det finns stora besparingar att göra bara genom att effektivisera administrationen. Beräkningar som Digg gjort pekar på att över 1,5 miljarder kronor skulle kunna sparas årligen om samhället inför SDK på bred front. Pengar som istället kan användas till att skapa bättre förutsättningar för välfärdens aktörer att ta hand om de individer som behöver stöd.

Det är också säkrare att överföra information via SDK jämfört med de metoder som används i dag; fax, telefon och brev.

Huvudansvaret för SDK övergår från Inera till Digg under 2023, varför?
Uppdraget kommer från regeringen och handlar om att Digg ska ansvara för att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation. En överenskommelse har gjorts mellan Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, som äger Inera, att SDK ska tillhandahållas av staten. Digg har fått uppdraget bland annat för att vi redan i dag ansvarar för eDelivery, den transportinfrastruktur som används av SDK. Det finns vinster i att samla ansvaret hos en aktör istället för som nu, hos två, då det förenklar bland annat anslutning och användandet.

Projektet är i full gång, vad arbetar ni med nu?
SDK har en hög prioritet på Digg och vi har många resurser och kompetenser knutna till övertagandet av SDK. Just nu fokuserar vi bland annat på den tekniska infrastrukturen för SDK och arbete med risk- och säkerhetsanalyser. Visst fokus ligger också på att utveckla plattformen för eDelivery.

Parallellt med detta arbetar vi med att skapa en organisation för att på ett tryggt och långsiktigt sätt ansvara för SDK.

Samarbetet med SKR och Inera i dessa frågor är oerhört värdefullt. De har ju varit med från början och utvecklat SDK tillsammans med kommuner, regioner och myndigheter.

Om man i dag arbetar i en organisation som vill ansluta till SDK, hur ska man tänka nu?
Fortsätt som planerat, är vårt budskap. Vi vet av erfarenhet att förberedelserna och anslutningsresan tar lång tid tills erforderliga beslut om bland annat budget och genomförande fattats, så det är viktigt att inte tappa farten. Vår strävan är att skiftet från Inera till Digg ska innebära så liten påverkan som möjligt för er som är anslutna eller står i begrepp att bli det.

Vill du veta mer?

På Digg forum den 28 mars klockan 11.00-11.45 berättar vi mer om SDK under rubriken: Säker digital kommunikation mellan välfärdens aktörer – Digg tar över huvudansvaret.

Mer information om Digg forum

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: