Digg deltar i Sveriges innovationssatsning för 2030-talet

I veckan blev det klart att innovationsprogrammet SustainGov nu kickar igång arbetet med att säkerställa samhällets omställning till hållbarhet. Digg medverkar och leder två insatser i programmet.

Programmet SustainGov leds av Mittuniversitetet där Digg tillsammans med 15 andra myndigheter och organisationer ingår. SustainGov ska snabba på samhällets omställning till hållbarhet genom att förändra offentlig sektors styrning, finansiering och arbetssätt.

– Det är mycket glädjande att Digg fått möjlighet att delta i detta strategiska innovationsprogram som ska möjliggöra offentlig sektors förflyttning till hållbarhet för framtiden, säger Magdalena Norlin-Schönfeldt, analyschef på Digg.

Digg leder två insatser

Diggs medverkan består initialt av att leda två insatser i programmet, den ena handlar om att sprida och dela erfarenheter där tanken är att vidareutveckla existerande lärande- och samtalsplattformar för att säkerställa att fler behov möts av dessa. Den andra insatsen handlar om att driva strukturförändringar, till exempel genom att hitta tvärsektoriella mönster och lösningar.

Från Digg deltar analytikerna Theo Andersson och Karin Garcia Ambrosiani.

Om Impact Innovation

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. Nu är det klart med de fem programmen som får finansiering. Bakom Impact Innovation står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: