Digg och IMY ger vägledning om dataskydd och innovation

Digg och IMY har tillsammans tagit fram ett metodstöd som du som offentlig aktör kan använda för att hantera olika dataskyddsfrågor när du arbetar med innovation, digitalisering och digital verksamhetsutveckling.

Metodstödet riktar sig offentliga aktörer som arbetar med olika innovationsprojekt. Stödet är främst till för jurister, utvecklare, it-arkitekter, beslutsfattare och projektledare.

- Vår förhoppning är att metodstödet ska hjälpa olika kompetenser i ett innovationsarbete att arbeta tillsammans, allt i syfte att få ett slutresultat som den offentliga aktören kan vara nöjd med och som dessutom värnar integritetsskyddet, säger Lars Söderberg, jurist på Digg som arbetat med att ta fram metodstödet.

Du kan använda metodstödet när du och din organisation exempelvis ska påbörja en ny personuppgiftsbehandling eller när du ska digitalisera en pågående behandling. Syftet är att ge stöd och vägledning i hur du som offentlig aktör ska utforma en personuppgiftsbehandling som följer dataskyddsförordningen. Metodstödet tar i huvudsak sikte på när innovation innebär att en teknisk tjänst eller produkt ska utvecklas eller köpas in för att kunna användas hos en offentlig aktör.

Tanken med metodstödet är att du som offentlig aktör kan använda det för att skapa en grundlig dokumentation om hur din organisation behandlar personuppgifter. Det underlaget är en viktig beståndsdel i att uppfylla dataskyddsförordningens princip om ansvarsskyldighet. Den innebär att du som personuppgiftsansvarig är ansvarig för att behandlingen följer Dataskyddsförordningen. Metodstödet kan också ligga till grund för en konsekvensbedömning av hur du och din organisation uppfyller dataskyddsförordningen.

Bakgrund

När offentliga aktörer arbetar med innovation och med hjälp av teknik tar fram nya processer, tjänster och produkter är det viktigt att säkerställa att insamlingen och användningen av personuppgifter sker på ett etiskt, lagligt och långsiktigt hållbart sätt. Som offentlig aktör bör du alltid sträva efter att vara en förebild för en hållbar digitalisering och bygga in dataskydd redan från början. Metodstödet är framtaget av Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Integritetsmyndigheten (IMY) för att ge dig som offentlig aktör stöd i frågor kopplat till just dataskyddsfrågor i arbetet med innovation.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: