Inom kort lanseras tre nya ämnesområden i Diggs vägledningstjänst

Diggs juridiska vägledningstjänst Regler och rekommendationer är en tjänst för dig som arbetar med digitalisering i offentlig verksamhet. Tjänsten kompletteras inom kort med tre nya ämnesområden: metodstöd för innovation, automatiserat beslutsfattande och vägledning för digitaliserings- och automationsvänliga regelverk.

De flesta är högst medvetna om att digitaliseringen av olika samhällsfunktioner är en av förutsättningarna när vi bygger framtidens hållbara samhälle. I takt med utvecklingen aktualiseras många juridiska frågeställningar, exempelvis kring uppbyggnad av systemarkitektur, tillgänglighet och dataskydd. Genom Diggs webbaserade tjänst Regler och rekommendationer kan du som är verksamhetsansvarig, beslutsfattare eller jurist få information om vad som gäller inom ett specifikt område.

– Vägledningarna är ett stöd för att ta reda på vilka juridiska frågor som man bör titta närmare på när man arbetar med digitalisering. Med samarbete och samverkan som arbetssätt, exempelvis mellan systemarkitekter och jurister, kan man arbeta med digitaliseringen på ett sådant sätt att de juridiska frågorna finns med redan från start, berättar Louise Wikström som är jurist på Digg.

För att se relevanta juridiska frågor i vägledningstjänsten kan användaren använda sökord eller filtrera utifrån vilken aktör hen är och vilken typ av information som söks. Nedanstående tre ämnesområden kommer inom kort att presenteras i tjänsten.

Metodstöd för innovation

Vägledningens syfte är att vara ett stöd för offentliga aktörer i dataskyddsfrågor vid innovation, digitalisering och verksamhetsutveckling. Metodstödet kan exempelvis användas när en myndighet ska införa en ny personuppgiftsbehandling, vid utveckling eller användning av tekniska system. Metodstödet tas fram av Digg och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i samverkan.

Automatiserat beslutsfattande

Morgondagens medborgartjänster kan automatiseras i högre grad. Innan dess finns det dock ett antal juridiska frågor som offentliga aktörer behöver hantera, exempelvis kopplat till informationshantering och lagkrav på handläggningen av ett ärende. Syftet med vägledningen är att höja kunskapen och kompetensen i de rättsliga frågorna som är aktuella vid automatisering av beslutsprocesser och beslut.

Vägledningar för digitaliserings- och automationsvänliga regelverk

Det är relevant att regelverk bidrar till och möjliggör förmågan att nyttja digitaliseringens möjligheter. Arbetet med vägledningarna tar inte sikte på behov av särskilda förändringar, utan på den metod och de frågeställningar som kan ställas vid arbetet med att utveckla regelverken.

Stöd inom olika digitaliseringsfrågor

Innehållet i Regler och rekommendationer byggs öppet och agilt, vilket betyder att det kontinuerligt fylls på och att lanseringar av nya delar sker löpande. Syftet med tjänsten är att stötta offentliga aktörer inom en rad olika digitaliseringsfrågor.

– Digitaliseringsarbete är tvärfunktionellt och därför måste alla jobba tillsammans. Vi på Digg arbetar hela tiden med att ta fram nya vägledningar och rekommendationer. Vår förhoppning är att tjänsten och vägledningarna ska bidra till en digitalisering med en ökad juridisk trygghet och kompetens, avslutar Louise Wikström.

Louise Wikström, jurist på Digg

Louise Wikström, jurist på Digg

Bakgrund

Vägledningstjänsten Regler och rekommendationer lanserades i februari 2022. Tjänsten riktar sig till dig som arbetar på eller för en myndighet, region eller kommun. Genom att söka eller filtrera kan du se vad som gäller för just din situation.

Digg har ett uppdrag att ge offentliga aktörer juridisk vägledning i digitaliseringsfrågor inom ramen för digitaliseringen av Sveriges offentliga förvaltning. Förutom Regler och rekommendationer sker vägledningen genom bland annat utbildningar, informationsträffar samt nätverk och dialoger med olika aktörer.

Dokument och länkar

Tjänsten Regler och rekommendationer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: