Tänk säkert: öka kunskapen om informations- och cybersäkerhet

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället som helhet. Det gör att det är nödvändigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs.

Vad är Tänk säkert?

Varje år i oktober arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnas i år kampanjen Tänk säkert av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polismyndigheten. Kampanjen Tänk säkert riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

Vi deltar i kampanjen Tänk säkert, ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polisen
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: