Ny vägledning till stöd i arbetet med nyttorealisering

Offentlig förvaltning står inför behov av såväl strukturella som kulturella förändringar, som en följd av vår snabbrörliga och oförutsägbara omvärld. För att på bästa sätt lyckas med dessa förändringar krävs bland annat ett systematiskt arbete med nyttorealisering. Digg har därför i dagarna lanserat en omarbetad och utvecklad vägledning, som ersätter den tidigare versionen från 2014.

Syftet med vägledningen är att ge offentlig sektor, men även andra organisationer, en ökad förmåga att leda och styra värdeskapande och behovsdrivet förändringsarbete.

– Nytta och värde är ett hett ämne. Intresset och kompetensen inom området ökar samtidigt som det är så att varje skattekrona ska nyttjas på bästa sätt. Genom ett strukturerat och systematiskt förändringsarbete kan organisationer bättre säkerställa att det man lägger tid och pengar på också leder till de resultat och den nytta som behövs, säger Lilly-Mari Sten, specialist inom nyttorealisering på Digg.

Styrning, kultur och samverkan viktiga delar

Den nya vägledningen innehåller olika kapitel som bland annat beskriver roller, ansvar, styrning och ledning men också en tydlig arbetsprocess i olika steg. En nyhet i den uppdaterade vägledningen är ett kapital om värdebaserat kultur.

– En värdebaserad kultur är en förutsättning för att lyckas med förändringsinsatser. Det innebär att det finns en kultur som tillåter medarbetarna att ta initiativ och som stimulerar motivation och engagemang för att driva förändring, med utgångspunkten att skapa värde, menar Lilly-Mari Sten.

Även samverkan mellan organisationer tas upp i den nya vägledningen. Att tillsammans skapa nytta genom gränsöverskridande samarbeten blir allt mer vanligt. Ett strukturerat och systematiskt förändringsarbete kan både spara utvecklingskostnader och bidra till gemensamma lösningar som underlättar för slutanvändaren.

Ett individuellt utvecklingsarbete

Eftersom varje organisation har olika förutsättningar så finns ingen generell lösning för hur man ska arbeta med nyttorealisering.

– Vägledningen ger såväl inspiration och kunskap som mallar och konkreta verktyg. Varje organisation behöver dock göra egna anpassningar utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivå, förklarar Lilly-Mari Sten.

Kontinuerlig utveckling av vägledningen

Digg kommer att förvalta vägledningen och fortlöpande uppdatera den. Just nu finns vägledningen som ett nedladdningsbart dokument och under hösten påbörjas arbetet med en webbversion.

– Vi kommer även att ta fram fler verktyg, exempelvis en nytto- och kostnadskalkyl och en modell för att mäta en organisations mognad inom nyttorealisering, avslutar Lilly-Mari Sten.

Förutom Digg har representanter från andra offentliga aktörer deltagit med innehåll, tankar och feedback för att ta fram den nya vägledningen.

För den som är intresserad av att lära sig mer om nyttorealisering, samordnar Digg även det nationella nätverket för nyttorealisering – ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte. Nätverket är öppet för alla anställda inom offentlig sektor, och erbjuder bland annat träffar och föreläsningar några gånger varje år.

Har du frågor eller synpunkter? Vill du veta mer?

Vi tar gärna emot återkoppling på vägledningen. Har du synpunkter, vill veta mer eller anmäla dig till nätverket för nyttorealisering, skicka e-post till info@digg.se.

Lär dig mer

Vägledning i nyttorealisering 3.0 (pdf) Pdf, 441.6 kB.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: