Sundsvall - årets digitaliseringskommun

Sundsvalls kommun fick ta emot pris på Kvalitetsmässan i Göteborg. Förutom äran och priset kommer den vinnande kommunen få en plats i Diggs rådgivande organ, vars syfte är att bistå med råd i strategiska frågor.

Motiveringen löd:

Med tydligt ledarskap, strukturerat förhållningssätt och långsiktiga politiska satsningar har man tagit steg för steg på väg mot en smartare och mer hållbar välfärd genom digitalisering.

En kommun som satt digitalisering inte bara på högsta ledningens agenda, utan på allas agenda. En kommun som med beslutsamhet, mod och nyfikenhet format en kultur och en organisation som står redo att på område efter område utveckla välfärden till nytta för invånare, medarbetare och samhälle.

En kommun som med öppenhet delar med sig och aktivt bygger starka allianser med andra. En kommun som fram till idag varit färdledande för kommunerna i länet, men som nu får kliva fram och bära fanan för hela Sveriges räkning. För ett moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering för välfärdens förnyelse.

- De agerar med hela kommunsverige för ögonen, har öppenhet som en naturlig del i sin utveckling och delar med sig till andra, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Digg. Jag tycker det är roligt att de vinner och ser fram emot samarbetet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: