Digg får i uppdrag att utveckla covidbevis 2.0

Regeringen förlänger Diggs uppdrag att projektleda utvecklingen av en digital infrastruktur för covidbevis. I uppdraget ingår att utveckla och anpassa befintlig lösning för framtida behov och skapa lösningar för dem som idag inte kan få covidbevis digitalt.

Digg har under nationella vaccinationsveckan fortsatt arbetet med att inventera hur den digitala infrastrukturen för covidbevis kan återanvändas, utvecklas och användas av fler.

Ett flertal rundabordssamtal med olika intressenter har genomförts där många idéer kommit fram hur man kan lösa de behov som finns i användningen av covidbevis. Flera förslag ligger helt i linje med den fortsatta utvecklingen som regeringen nu givit i uppdrag till Digg att fortsätta med.

Fler ska kunna använda digitala tjänster

Ett viktigt område är att fler ska kunna använda digitala tjänster och där är tillgången till e-legitimation viktig att tillgodose. Det är också möjligt att en pågående etablering av en tjänst för digitala ombud kan ge en enklare möjlighet att fler kan få hjälp med digital service. Det finns också stora vinster att samordna och göra det enklare att nå eller nås av viktig information och viktiga samhällsfunktioner.

– Digitaliseringen har kommit till en nivå i samhället där digitala tjänster, som covidbevis, måste kunna användas av alla som vill det. Den offentliga förvaltningen har nu en större mognad för att kunna samutveckla och samordna digitaliseringen så det finns en stor möjlighet med det förlängda uppdraget, säger Mats Snäll, chef för digital utveckling på Digg.

Om uppdraget

Regeringen förlänger Diggs uppdrag att projektleda utvecklingen av en digital infrastruktur för covidbevis. I uppdraget ingår att utveckla och anpassa befintlig lösning för framtida behov och skapa lösningar för dem som idag inte kan få covidbevis digitalt. I uppdraget ingår bland annat att Digg ska samverka med E-hälsomyndigheten för att skapa en lösning för att snabbt kunna vidareutveckla eller nyutveckla tillämpningar vid framtida pandemier eller kriser. Digg ska också skapa lösningar för de personer som i dag inte kan få covidbevis digitalt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: