Över 6 000 nyckeltal från kommuner och regioner på Sveriges dataportal

Nyckeltal från databasen Kolada innehåller bland annat data från analyser, prognoser, jämförelser och utveckling av digitala tjänster från en stor del av Sveriges alla kommuner och regioner. Att dessa data nu finns tillgängliga på Sveriges dataportal skapar nya möjligheter för innovativ användning av nyckeltalen.

Nyckeltalen i databasen Kolada visar kostnader, omfattning och kvalitet hos olika verksamheter inom kommuner och regioner. Dessutom innehåller databasen ett stort antal utvecklingsnyckeltal. Det vill säga nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som till exempel myndigheter eller Sveriges kommuner och regioner (SKR) driver och utvecklar.

Vi tror att det här verkligen kan skapa nya innovativa möjligheter

– Det har under en längre tid funnits önskemål från användarcommunityt på Sveriges dataportal om att släppa data från Kolada direkt från källan och i sin helhet så det är extra roligt att dessa data nu finns tillgängliga på Sveriges dataportal. Vi tror att det här verkligen kan skapa nya innovativa möjligheter till nya typer av användning, till exempel inom analysområdet, säger Josefin Lassinantti, dataspecialist på Digg.

6073 datamängder publicerade

Det är Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA), som driver och utvecklar Kolada i samarbete med SKR, som nu har publicerat data från databasen på Sveriges dataportal. Totalt är det 6073 datamängder som publicerats.

– RKA förbättrar tillgången till data om kommuners och regioners verksamheter och resultat genom att drygt 6 000 nyckeltal från Kolada nu är tillgängliga på dataportal.se. Vår förhoppning är att API-hämtandet av data från Kolada ökar och kommer till nytta för ännu fler, säger Maria Price, kanslichef på RKA.

Även SKR har deltagit i arbetet och ser positivt på publiceringen.

– Vi är mycket glada för att Kolada nu finns publicerad via den nationella Dataportalen. Det innebär att Koladas innehåll med tillförlitliga data om kommuner och regioner blir tillgängliga i ytterligare en kanal och att användare kan gå till en källa i stället för att söka upp respektive organisation kommuner och regioner var för sig, säger Alexandra Kopf Axelman, chef för Data och analys, Ekonomi och styrning på SKR.

Om Sveriges dataportal

Via Sveriges dataportal går det att söka fram datamängder, API:er, begreppsstrukturer och specifikationer från offentliga- och privata organisationer. På portalen finns beskrivande information om data, så kallad metadata. Själva datamängderna finns att ladda ned hos den organisation som ansvarar för den.

Syftet med Sveriges dataportal är att lyfta data som strategisk resurs och göra så att fler kan använda informationen, både bland allmänheten och inom näringsliv och offentlig sektor. Data kan användas för olika ändamål, exempelvis för att bygga vidare på befintliga data och hjälpa till att skapa nya produkter som på sikt kan ge ökad samhällsnytta och transparens.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: