Forskningsdata berikar Sveriges dataportal

Nu finns det ännu mer data på Sveriges dataportal. Forskningsdata från fyrtio organisationer finns tillgänglig för medborgare, organisationer och företag att hitta, utforska och använda sig av.

Det är forskningsdata från Svensk nationell datatjänst (SND) som nu finns tillgänglig via Sveriges dataportal. SND är ett nätverk bestående av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer som tillsammans bildar en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata.

- Det är viktigt att arbeta med att öka exponeringen av forskningsdata på andra plattformar än SND:s och lärosätenas egna. På Sveriges dataportal finns dessutom möjligheter att hitta andra typer av data som skulle kunna gå att använda för att berika redan befintliga dataset med, säger Olof Olsson, it-arkitekt på SND.

- Vi hoppas att det här samarbetet kring forskningsdata ska kunna leda till att aktörer inom akademin i högre utsträckning får upp ögonen för den data som finns att tillgå via Sveriges dataportal. Vi tror att det kan leda till intressanta diskussioner kring hur både forskningsdata och annan data kan användas för forskning, undervisning och innovation, säger Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg.

Läs mer

Om Sveriges dataportal

Via Sveriges dataportal går det att söka fram datamängder, API:er, begreppsstrukturer och specifikationer från offentliga- och privata organisationer. På portalen finns beskrivande information om data, så kallad metadata. Själva datamängderna finns att ladda ned hos den organisation som ansvarar för den.

Syftet med Sveriges dataportal är att lyfta data som strategisk resurs och göra så att fler kan använda informationen, både bland allmänheten och inom näringsliv och offentlig sektor. Data kan användas för olika ändamål, exempelvis för att bygga vidare på befintliga data och hjälpa till att skapa nya produkter som på sikt kan ge ökad samhällsnytta och transparens.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: