För dig som offentlig aktör - förslag på kravtexter till upphandlingar

Kravtexterna gör det enklare för dig som offentlig aktör när du ska köpa in eller hantera data som en del av en upphandling av ett it-system eller en digital tjänst.

Kravtexterna är framtagna genom ett samarbete mellan Digg och projektet Nationell dataverkstad för regional och kommunal datadelning. Förslagen på kravtexter utgår från de rekommendationer vi på Digg ger kopplat till att offentliga aktörer ska köpa in eller hantera data som en del av en upphandling av ett it-system eller en digital tjänst. Kravtexterna är främst framtagna för dig som arbetar som upphandlare, jurist eller sakkunnig hos en offentlig aktör.

– Under arbetet med att ta fram rekommendationerna för upphandling av data blev det uppenbart för oss att det fanns ett stort behov av ett mer praktiskt stöd i form av faktiska exempel på kravtexter. Därför känns det väldigt bra att vi nu kan lansera ett sådant stöd! Vi ska också arbeta för att komplettera med fler kravtexter för ytterligare upphandlingssituationer, säger Josefin Lassinantti, specialist öppna data, Digg.

Genom kravtexterna utökar Digg sitt stöd för ökad datadelning och för en effektivare datahantering hos offentliga aktörer.

– Behovet av så kallade öppna system och effektivare datahantering har funnits och diskuterats länge, ända sedan man började utveckla e-tjänster. Egentligen har inte behoven förändrats. Det vi gör nu är att vi tar fram upphandlingskrav där vi har organisationens data i fokus. För att kunna dela och använda data effektivt måste de legala och tekniska förutsättningarna vara rätt från början och där kommer upphandlingskraven in, säger Fredrik Eriksson, projektledare för Nationell Dataverkstad som har drivit arbetet med framtagningen av kravtexterna.

Så här använder du förslagen på kravtexter

Förslagen på kravtexter är utformade för att kunna användas i ett stort antal upphandlingssituationer. Därför behöver du som offentlig aktör justera dem så att de bättre återspeglar din organisations specifika behov. Exempelvis kan du behöva komplettera med mer beskrivande text med hänvisningar till en viss standard, specifikation, organisation eller bilaga.

– Det är en utmaning att utforma krav som ska passa optimalt för alla och i alla situationer. I det här fallet behöver dessutom kravarbetet föregås av interna strategiska överväganden utifrån organisationens egna behov och förutsättningar så att man kan göra nödvändiga ändringar i kravtexterna, säger Mattias Ljungkvist, jurist och en av deltagarna i arbetet med kravtexterna.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: