Data från offentliga aktörer ska bli mer öppen och lättillgänglig

Regeringen har beslutat att Sverige ska ansluta sig till Open Data Charter (ODC). Det är en internationell organisation som arbetar för att data från exempelvis myndigheter, kommuner och regioner ska bli mer öppna och lättillgängliga.

Open Data Charter (ODC) har tagit fram sex principer som länder, företag och organisationer kan följa för att utveckla sitt arbete med öppna data. Principerna ger en gemensam ram för att införa dem i sitt arbete och omvandla dem till praktisk handling och göra värdet av öppna data tydligare. Dessutom lyfter principerna fram vilken viktig strategisk resurs som öppna data är för samhället, speciellt som en grund för god förvaltning. Principerna kombinerar förmågor och ambitioner för transparens, inkluderande och ansvarstagande hos offentliga aktörer där öppna data är nyckelresursen.

I samband med att regeringen meddelande beslutet uttalade sig Civilminister Erik Slottner om anslutningen.

– Anslutningen till ODC:s principer stärker Sveriges förutsättningar att fortsatt utveckla det strategiska arbetet med öppna data och att samverka internationellt inom detta område. På så sätt främjas och tydliggörs syftet och nyttan med datadelning för samhällsutvecklingen, säger Erik Slottner i ett uttalande.

Regeringen beslutade även att ge på Digg ansvaret att införa ODC i Sverige.

– Vi ser positivt på uppdraget att införa ODC i Sverige. ODC:s mål att bädda in öppenhet i kultur och praktisk tillämpning i den datadrivna förvaltningen rimmar väl med Diggs uppdrag att främja öppna data och ge offentliga aktörer stöd i det arbetet, säger Ulrika Domellöf Mattsson, specialist öppna data på Digg.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: