Nytt verktyg för att automatiskt skapa metadata

Det ska vara enkelt för offentliga aktörer att dela data på Sveriges dataportal (dataportal.se). Därför lanserar Digg ett verktyg som underlättar för utvecklare att beskriva sin organisations API:er vid publicering.

Automatiserar processen att dela API:er

Hösten 2020 lanseradeDigg en uppdaterad nationell metadataspecifikation [DCAT-AP-SE] för att beskriva och hämta in metadata från olika typer av organisationer och datadomäner. Syftet med specifikationen är att automatisera processen att dela och samla in beskrivande och relevant information om data och gränssnitt (API:er) och göra dessa sökbara på Sveriges dataportal.

Många organisationer har efterfrågat möjligheten att automatiskt skapa metadata från ett API när de publicerar data på Sveriges dataportal. Det nya verktyget har tagits fram för att tillgodose behovet. Verktyget skapar automatiskt metadata enligt Diggs nationella metadataspecifikation. Det sker direkt via organisationens dokumentationsmiljö för API:et vilket underlättar processen för utvecklarteam att dela sin organisations API:er på Sveriges dataportal.

Så här gör du för att använda verktyget

  1. Ladda ner verktyget, DCAT-AP-SE Processor, på Diggs Github Länk till annan webbplats..
  2. Följ stegen som beskrivs i dokumentationen för att beskriva nödvändig information om din organisations API.
  3. Verktyget skapar automatiskt en metadataspecifikation i RDF format utifrån en API-definition eller en separat metadatafil. De definitioner som stöds i dagsläget är Open API och RAML.

Lanseras som öppen källkod

Utvecklingen av verktyget har letts av Digg i samarbete med Arbetsförmedlingen och Bolagsverket som bidragit med utvecklingsresurser och testning. Verktyget är lanserad som öppen källkod och kan därmed användas av alla organisationer som vill publicera sin data på Sveriges dataportal.

Del av en större satsning

Initiativet är en del av det arbete som pågår inom ramen för regeringens datastrategi. Digg har uppdraget att främja offentliga aktörers förmåga att dela data och API:er på ett strukturerat sätt. Sveriges dataportal är en central och nationell resurs för datadelning och digital innovation. Eftersom utveckling av digitala tjänster till stor del bygger på att det finns tillgängliga API:er har Digg även utvecklat en funktion för att ge användare möjlighet att söka efter dessa på Sveriges dataportal.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: