Digg bjuder in till informationsträffar om den föreslagna datalagen

Under våren, med start 4 april, anordnar Digg informationsträffar för att informera om den föreslagna datalagen om offentlig sektors tillgängliggörande av data. Träffarna är till för offentliga aktörer som påverkas av den föreslagna datalagen.

Digg bjuder in till digitala informationsträffar för att informera om den föreslagna datalagen. Vi kommer berätta om status i arbetet med lagen och det uppdrag vi har med att ge vägledning i frågor som rör tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Informationsträffarna genomförs vid tre tillfällen under våren med start den 4 april.

Mer information och anmälan till informationsträffarna

Om den föreslagna datalagen

Den 10 mars 2022 gick regeringen ut med ett förslag till en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade datalagen. Lagen har ännu inte antagits av riksdagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Lagen syftar till att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: