Ny version av digg.se

Nu är en ny version av digg.se lanserad med uppdaterad design och innehållsstruktur.

Den nya innehållsstrukturen består av följande huvudingångar

Arbetet med att utveckla digg.se kommer ske löpande och nya funktioner kommer att tillkomma.

Om du har frågor eller synpunkter gällande digg.se får du gärna kontakta oss.

Publicerad: