Ny utlysning för offentliga digitala tjänster i Norden och Baltikum

Arbetar du i offentlig sektor och vill utveckla digitala tjänster i den nordiska och baltiska regionen? Nu finns det möjlighet att söka medel från ett nordiskt finansieringsprogram.

Huvudfokusområdena för utlysningen är studera utomlands, arbeta utomlands och driva handel utomlands. Om din organisation vill utveckla digitala tjänster som bidrar till något av fokusområdena kan du ansöka om finansiering för att täcka kostnaderna för ett projekt. Aktörer som i ett nästa steg vill söka till EU-program (till exempel programmet för ett digitalt Europa) och vill gå med i konsortier med andra nordiska och/eller baltiska länder ges prioritet i utlysningen.

Offentliga organisationer kan ansöka om upp till 1,5 miljoner danska kronor (cirka 2,1 miljoner svenska kronor) för att täcka kostnader för att till exempel etablera projekt, skapa piloter eller hitta partners.

Utlysningen kallas Open Funding Mechanism och är en del av Cross Border Digital Services Program (CBDS) som ägs av Nordiska ministerrådet. Upplägget ska öka rörlighet och interoperabilitet i regionen genom att stödja etableringen av initiativ för digitala tjänster som spänner överlandsgränser. Det är därför ett krav att det ska finnas aktörer från minst två olika länder från regionen i varje projekt.

Ansök senast 1 februari 2022

Sista ansökningsdag är 1 februari. Det är planerat att projekten ska pågå i upp till 1,5 år eller till mitten av 2023.

Ansökan är stängd.

Ingår i det nordisk-baltiska samarbetet

Den nordisk-baltiska regionen har en vision om att bli den mest digitalt integrerade regionen i världen år 2030. Programmet Cross Border Digital Services (CBDS) ska hjälpa till att förverkliga denna vision. Open Funding Mechanism är en del av detta program, och utlyser medel till offentliga aktörer som har idéer och projekt som hjälper till att förverkliga denna vision.

Mer information om CBDS-programmet Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: