Nu öppnar utlysningarna i programmet för ett digitalt Europa

Nu öppnas möjligheten för svenska aktörer att söka finansiering från EU:s program för ett digitalt Europa (DIGITAL). De första utlysningarna omfattar områdena AI, cybersäkerhet, högpresterande datorsystem, digital kompetens och bred användning av digitala teknologier. Programmet syftar till storskalig uppbyggnad av digital kapacitet i Europa.

Programmet ska stödja och forma den digitala omvandlingen av samhälle och ekonomi och sträcker sig fram till 2027 med en budget som omfattar 7,5 miljarder euro.

De första arbetsprogrammen för de kommande åren har nu publicerats av EU-kommissionen. Genom DIGITAL finansieras storskalig uppbyggnad av europeisk digital kapacitet inom bland annat AI, cybersäkerhet, högpresterande datorsystem och digital kompetens.

Svenska aktörer som kan bidra till uppbyggnaden av den digitala kapaciteten kan söka finansiering tillsammans med andra europeiska organisationer. Inom ramen för DIGITAL görs såväl upphandlingar som utlysningar av projektbidrag. I utlysningarna krävs starka samarbeten mellan organisationer från flera olika EU-länder.

Några axplock ur det första arbetsprogrammet för DIGITAL:

  • Europeisk molntjänstinfrastruktur: Satsningen ska förse Europa med så kallade cloud-to-edge förmågor i världsklass, inklusive infrastrukturer, plattformar, marknadsplatser och tjänster.
  • Europeiska dataområden (data spaces): Syftet är att åstadkomma bättre åtkomst till data tvärs över samhället och ekonomin. Det ska göras genom att föra samman data, datainfrastruktur och styrning för att underlätta säker delning av data inom ett antal olika områden såsom tillverkningsindustri, hälsa och mobilitet.
  • Europeiska test- och experimentanläggningar för AI: I anläggningarna ska avancerade AI-lösningar och -produkter kunna testas och valideras för att därefter kunna införas brett.
  • Specialiserade utbildningsprogram inom digitala tekniker: Målet är att uppmuntra samarbeten mellan akademi och näringsliv för att skapa europeiska ekosystem med förmåga att utbilda, attrahera och behålla de bästa digitala talangerna.
    I DIGITAL ingår också europeiska digitala innovationshubbar (EDIH). De ska förse företag och andra organisationer lokalt och nationellt med enklare åtkomst till den europeiska digitala kapacitet som byggs.

Så här går det till att söka medel

Organisationer som vill söka inom en öppen utlysning eller upphandling i DIGITAL måste skicka in ansökan senast klockan 17.00 den sista ansökningsdagen. Ansökningar skickas in genom EU-kommissionens Funding and tender opportunities portal.

Viktiga datum

  • Första utlysningarna öppnar fjärde kvartalet 2021
  • Första utlysningarna stänger första kvartalet 2022
  • De första projekten förväntas starta i fjärde kvartalet 2022.

Här hittar du information om arbetsprogrammen Länk till annan webbplats.

Funding and tender opportunities portal Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen implementerar programmet tillsammans med andra EU-organ. Digg ansvarar för samordningen av programmet i Sverige och samarbetar med MSB, PTS, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Digg arrangerar en webbsänd informationsträff om DIGITAL 7 december klockan 10.00–11.00.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: