Hack for Sweden med fokus på digital inkludering

Nu är det snart dags för höstens digitala hackaton med huvudtema digital inkludering. I år har Hack for Sweden, som är under projektledning av Digg, fyra samhällsutmaningar. På plats finns offentliga aktörer som är redo att stötta de tävlande lagen.

– Det här är en fantastisk möjlighet för de som vill vara först på bollen inom området digital inkludering, det finns en stor marknadspotential. Vår förhoppning är att många deltar med nya och bra lösningar som ökar tillgänglighet till det digitala. Behovsägarna är redo att stötta lagen i sin realiseringsresa, säger Mats Snäll, chef för Digital utveckling på Digg.

De tävlande lagen stöttas av etablerade aktörer och professioner och ges även möjlighet att träffa andra personer som också brinner för digital utveckling och inkludering. Det kan innebära nya kontakter och framtida nätverk med betydande personer inom området.

Covidbevis för alla

Den första utmaningen i höstens hackaton är Covidbevis för alla, med E-hälsomyndigheten som behovsägare. Utmaningen är att göra en digital lösning som gör att personer som befinner sig i digitalt utanförskap kan få ett covidbevis. Det kan exempelvis handla om personer som inte kan använda e-legitimation, har funktionsnedsättningar eller på något annat sätt i dag har svårt att skaffa ett covidbevis. En lösning på den här utmaningen skulle bidra till att fler kan få tillgång till ett covidbevis, för att resa i Europa.

E-hälsomyndigheten kommer efter finalen fortsätta dialogen med de bästa bidragen för att försöka använda lösningen i framtida arbete. Myndigheten arbetar i nära kontakt med EU vilket ger de tävlande lagen möjlighet att sprida kunskap om den framtida lösningen utanför Sverige.

Landskap för alla

Landskap för alla är den andra utmaningen där Projektet Agenda för landskapet, med Naturvårdsverket som projektledare, är behovsägare. I den här utmaningen ska de tävlande lagen släppa kreativiteten lös och ta fram digitala lösningar på hur Nationella Marktäckedata och öppna data kan användas för att inkludera fler i tillgången till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser - någonting som många idag exkluderas från då de befinner sig i digitalt utanförskap.

Efter finalen önskar projektet gå vidare och ta fram prototyper för de vinnande bidragen vilket sker genom en direktupphandling om 200 000 kronor per förslag.

Förstärkt natur med AR

I den tredje utmaningen har Skogsstyrelsen och SLU – Sveriges lantbruksuniversitet gått ihop i en gemensam utmaning och de tävlande lagen får experimentera med hur AR (augmented reality, förstärkt verklighet på svenska) kan hjälpa till att tillgängliggöra data, skapa engagemang och samla in ny data kring naturens värden. Idag är det främst genom fysiska skyltar som information om naturens värden tillgängliggörs men digitala format kan bära mer information och anpassas till människor med särskilda behov.

Efter genomfört hackaton, beroende på vad för lösning som presenteras, kan flera aktörer finnas bakom och stödja en fortsatt lösning.

Demokratisk digitalisering

I den fjärde utmaningen är Arbetsförmedlingen behovsägare och vill få förslag på hur utmaningen kan lösas. Den digitala utvecklingen har bidragit till ökad effektivitet och tillgänglighet men det finns de som inte har förmåga eller stödjande omgivningsfaktorer som inte kan nyttja välfärdens digitala tjänster. De tävlande lagens uppgift är att hitta sätt att öka digital kompetens och tillit hos utsatta grupper i samhället så att digitala välfärdstjänster kan tas fram och användas på ett mer demokratiskt sätt.

Efter finalen finns möjlighet att omsätta idéer och dellösningar till skarpt läge då hackatonet genomförs i uppstarten av projektet.

Om Hack for Sweden

Hack for Sweden är en nationell digital innovationstävling som den 9-10 oktober vill hitta inkluderande digitala lösningar på samhällsutmaningar. Det är en spännande möjlighet för de lag som vill bidra till ökad digital inkludering och hitta lösningar som innebär att fler kan ta del av digitala tjänster i framtiden.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: