Nu fortsätter nätverket NOSAD:s seminarier

Sedan september förra året arrangerar nätverket NOSAD månadsvisa seminarier i ämnen som öppna data och öppen källkod. I dagsläget har över 500 personer deltagit vid någon av utbildningstillfällena och i höst fortsätter nätverket med nya teman och seminarietillfällen.

Syftet med nätverket är att främja kunskapsdelning kring öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor, genom att fokusera på praktiska tips och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg i deras arbete.

Sedan september förra året har nätverket genomfört minst ett digitalt seminarium, första tisdagen varje månad. Efter seminariets slut, har deltagarna kunnat fortsätta diskussionen på Sveriges dataportals community.

Alla är välkomna att delta

Alla som är intresserade och vill lära sig mer om dessa frågor är välkomna att delta. Nätverket är öppet och avgiftsfritt och till för alla, inte bara dem som arbetar inom offentlig sektor, utan också de som använder, eller vill använda, offentliga data.

I höst fortsätter NOSAD med seminarier. Den 7 september går höstens första seminariet av stapeln då sektorn för kollektivtrafik ska berätta om hur branschen med hjälp av öppna data får fram nya mobilitetstjänster samtidigt som de bygger en agil organisation.

Om NOSAD

NOSAD (Network Open Source and Data) är ett initiativ som ursprungligen tagits av Arbetsförmedlingens jobtech-satsning, Digg, SKR och Samtrafikens Trafiklab. Nätverket uppstod efter en dialog med 20-30 olika offentliga organisationer som alla hade ett gemensamt behov av att ta del av andras goda arbeten och lära av varandra inom öppna data och öppen källkod.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: