Hackaton med fokus på digital inkludering i oktober

Hack for Sweden, som projektleds av Digg, planerar för fullt inför höstens hackaton med fokus på digital inkludering. Tillsammans med sina samverkansorganisationer har projektet nu fastställt utmaningarna som alla har fokus på huvudtemat digital inkludering.

Tidigare i våras fick Digg uppdraget att inom ramen för Hack for Sweden anordna ett hackaton med fokus på att hitta lösningar som kan inkludera fler i de digitala tjänster som EU:s digitala covidintyg kräver. Det var det som blev gnistan för årets huvudtema som i år fokuserar på digital inkludering.

Under hösten 2020 testade Hack for Sweden ett nytt koncept och i år får vi se hackatonet i större skala. Den 8–10 oktober äger fyra deltävlingar rum som sedan ska kvala till varsin final den 23-24 oktober.

Precis som förra året sker eventen digitalt. Planeringsarbetet, som har pågått under våren och sommaren, är i full gång och i år stoltserar Hack for Sweden med ett antal behovsägare (offentliga verksamheter som upplever ett samhällsbehov) som enats under fyra olika utmaningar.

Fyra deltävlingar med fokus på digital inkludering

Resultatet av projektgruppens arbete har landat i fyra deltävlingar med fokus på digital inkludering där bland annat Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet och samverkande aktörer står som behovsägare för de olika deltävlingarna.

Covidbevis för alla

I deltävling ett, efterlyser E-hälsomyndigheten nya innovativa digitala lösningar på hur man kan erbjuda Sveriges invånare enkla möjligheter att få ett covidbevis oberoende personliga förutsättningar. Myndigheten önskar en helhetslösning men olika typer av hinder kan kräva olika typer av lösningar. Målet är digital inkludering oberoende av ålder, bakgrund, förmågor eller socioekonomiska förutsättningar.

Landskap för alla

Den andra deltävlingen, där projektet Agenda för landskapet, som projektleds av Naturvårdsverket, vill se närmare på hur Nationella Marktäckedata och öppna data kan användas för att inkludera fler i tillgången till rekreation, friluftsliv och naturupplevelse för att öka inkluderingen och minska ojämlikheter mellan människor.

Förstärkt natur med AR

Med SLU- Sveriges lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen och i spetsen kommer utmaning 3 att fokusera på hur vi kan tillgängliggöra naturens värden för fler människor med augmented reality (AR, förstärkt verklighet på svenska), och om människor kan göra det tillsammans. AR kan visualisera georefererad data på en plats och svenska myndigheter har som en start mängder av sådan data som kan presenteras och sättas i ett sammanhang.

Demokratisk digitalisering

I deltävling fyra vill Arbetsförmedlingen, tillsammans med akademi, andra offentliga aktörer och myndigheter identifiera dellösningar på en av vår samtids största utmaningar: det digitala utanförskapet. Fokus ligger på att öka digital kompetens och digital tillit hos utsatta grupper i samhället så att samhällets digitala välfärdstjänster kan tas fram och användas på ett mer demokratiskt sätt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: