Värdefullt för individen att få ökad insyn och kontroll över sin data

Att människor får ökad insyn och kontroll över de uppgifter som både offentlig och privat sektor har om dem kommer att få allt större betydelse i framtiden. Med data som individen kontrollerar kan företag och organisationer skapa innovativa tjänster. Det är en del av resultatet som fyra myndigheter nu presenterar i sin rapport till regeringen.

Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Digg och Skatteverket menar att Sverige har goda förutsättningar för en datadriven förvaltning som kan använda relevant data när de behövs – givet att integritets- och säkerhetskrav är uppfyllda. För att leverera samhällstjänster som motsvarar dagens och framtidens förväntningar från invånarna behöver data ses som en strategisk resurs.

– Uppdraget har varit av utforskande karaktär och kan ses som ett första steg i hur offentliga Sverige kan bidra till att möta invånarnas ökade krav på insyn och kontroll. Det är långt kvar men vi ser att etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som nu växer fram ger goda förutsättningar för Sverige att förverkliga ökad insyn och kontroll i framtiden, säger Mats Snäll, chef för digital utveckling på Digg. Det är viktigt att både det offentliga och näringslivet hanterar individens data på ett korrekt sätt.

Flera initiativ pågår inom EU

Omvärldsanalysen visar att EU och flera medlemsländer försöker hitta nya möjligheter att ge invånarna inflytande över sina personliga data. För att lyckas krävs att tekniska lösningar kombineras med juridiska ramverk, sekretess- och integritetsskydd som stödjer en sådan utveckling. Invånarna behöver ges möjlighet att förstå betydelsen av dataskydd och ha tillräcklig digital kompetens för att kunna skydda de personliga data som finns om dem hos olika aktörer.

Koncept visar potentiella nyttor för invånarna

– Vi har tagit fram ett koncepttest som visar hur en individ skulle kunna hämta data från olika myndigheter för att kunna skapa ett CV med validerade uppgifter från olika källor. Det underlättar och effektiviserar för arbetssökande samtidigt som det skapar en trovärdighet för uppgifterna, säger Gregory Golding, enhetschef för Jobtech på Arbetsförmedlingen. Om individen får möjlighet till insyn och kontroll över sin data hos offentlig sektor, och i förlängningen privat, kan det leda tilltydliga mervärden och i detta fall underlätta det egna arbetssökandet.

I ett annat exempel visar myndigheterna hur mycket enklare det skulle vara för en person som blir sjukskriven om hen kunde styra vilka data som respektive aktör under sjukskrivningen ska få ta del av. Offentlig förvaltning har redan mycket information om invånarna och uppdraget har varit att undersöka förutsättningarna att låta individen i större utsträckning bestämma hur data från en aktör kan återanvändas på fler områden.

– Det behöver bli enklare för individer att lämna uppgifter till myndigheter, särskilt sådana uppgifter som redan finns i den offentliga förvaltningen. Det handlar om att kunna leva upp till individernas och företagens krav på förenkling och krav på digitala kommunikationsvägar, säger Maria Jacobsson, rättschef på E-hälsomyndigheten.

Myndigheterna föreslår fortsatta utredningar

Myndigheterna föreslår att en invånarundersökning genomförs för att undersöka hur verktyg för insyn och kontroll kan utformas som också är digitalt inkluderande.

Utredningen rekommenderar också fortsatta arbeten för att utreda de juridiska förutsättningarna för myndigheter att lämna ut uppgifter i elektronisk form och möjligheten för individen att dela uppgifter med myndigheter och privata aktörer. En av förutsättningarna är möjligheten att utvidga serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: