Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Fyra statliga myndigheter överlämnar ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. Myndigheterna föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet.

Myndigheterna Vinnova, Post- och telestyrelsen, Digg och Vetenskapsrådet presenterar gemensamt förslaget att inrätta ett strategiskt program för att tillvarata möjligheter och parera utmaningar med den digitala omställningen. Programmet inriktas mot att stärka Sveriges digitala förmåga för en ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030.

– Det strategiska programmet är en kraftfull insats för att Sverige ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter fullt ut på ett inkluderande och hållbart sätt. Nu står vi redo att sätta igång tillsammans med aktörer från hela samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör vid Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som samordnar regeringsuppdraget.

Fyra delprogram med olika huvudfokus

Det nationella programmet bör enligt förslaget ha fyra delprogram med olika huvudfokus och med olika typer av insatser som omfattar såväl privat som offentlig verksamhet:

  • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet.
  • Avancerad digitalisering.
  • Digital infrastruktur och data.
  • Digital kompetens och mognad.

– Att vi nu kraftsamlar skapar goda förutsättningar för att tillvara all den potential som finns inom hela samhället för att förstärka och utveckla Sveriges digitala förmåga, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Digg.

– Vi ser stora möjligheter att tillvarata digitaliseringens möjligheter och bidra till en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning. Mycket av arbetet är påbörjat, som arbetet med att bygga en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och en ny dataportal, som är en viktig grundförutsättning för fler och enklare digitala lösningar, och vi välkomnar fler aktörer att bidra med innovativa lösningar, säger Anna Eriksson.

Koordineras genom programkansli

Enligt förslaget ska det strategiska programmet koordineras genom ett programkansli. Kansliet får ett tydligt och långsiktigt uppdrag att utforma och genomföra det nationella programmet samt att koordinera Sveriges deltagande i EU:s program och policyprocesser.

Myndigheternas bedömning är att kraftsamlingen förutsätter ökade statliga anslag. De årliga anslagen behöver öka varje år och trappas upp till minst 5,5 miljarder kronor från och med 2024.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: