Digg får utvidgat och förlängt uppdrag gällande vaccinationsbevis

Regeringens uppdrag till Digg att projektleda utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsbevis förlängs från den 31 oktober till den 31 december 2021 med fortsatt utveckling av infrastrukturen samt digital inkludering genom Hack for Sweden.

Mats Snäll

Mats Snäll
Foto: Michael Tebinka/Baringo

Den 4 februari fick Digg uppdraget att projektleda en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsbevis. Sedan dess pågår ett intensivt arbete där Digg i samverkan med E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten arbetar med att utveckla infrastrukturen för den kommande e-tjänsten Covidbevis som väntas lanseras i juni.

Utvidgat och förlängt uppdrag

Den första versionen av vaccinationsbeviset kommer att innehålla uppgifter om vaccinering. Inom ramen för det förlängda uppdraget ska Digg säkerställa att infrastrukturen för Gröna beviset även omfattar alla typer av bevis som krävs för att Sverige ska uppfylla EU:s krav i en kommande förordning.

– I april enades medlemsländerna inom EU om att införa gröna digitala bevis som innehåller tre delar; förutom delen om vaccinationsbevis, bevis om testresultat och tillfrisknande. I dagsläget är EU-förordningen fortfarande under arbete. Vår uppgift blir nu att arbeta för att säkerställa och utveckla infrastrukturen för att möta EU:s krav, säger Mats Snäll, chef för digital utveckling på Digg.

Projektet ska också stötta arbetet med information om att utfärdande av vaccinationsbevis sprids på nationell nivå. Fortsättningsvis kommer samverkan ske med främst E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Digg ska också samverka med Försäkringskassan avseende tjänsternas utvecklings-, test- och driftsmiljöer samt vid behov ha dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer

Fokus på digital inkludering

I pandemins och vaccinationernas fotspår har samhällsutmaningen kring digitalt utanförskap lyfts fram. I den första versionen av Gröna beviset behövs till exempel en godkänd svensk e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Det arbetas dock med alternativa rutiner för de som inte har e-legitimation.

Som tillägg till det tidigare regeringsuppdraget ska därför Digg inom ramen för Hack for Sweden anordna ett hackaton med fokus på att söka lösningar som kan inkludera fler i de digitala tjänster som EU:s gröna digitala intyg kräver. Lösningarna som tas fram under hackatonet ska utvecklas som öppen källkod och ska kunna delas globalt.

– Det är väldigt roligt att Digg har fått förtroendet att dels projektleda utvecklingen av ett vaccinationsbevis som kommer underlätta resande inom EU, dels att hitta lösningar för att inkludera de som exempelvis inte har en svensk e-legitimation och använda Hack for Sweden som verktyg, avslutar Mats Snäll.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: