Lösningsförslag till vaccinationsbevis överlämnat till regeringen

Regeringsuppdraget att projektleda arbetet med en digital infrastruktur för vaccinationsbevis har pågått en månad. Förra veckan överlämnande Digg en första rapport till regeringen om förslag till regelförändringar som kan behövas för att det ska vara möjligt att göra vaccinationsbevis tillgängliga för resande. Parallellt rapporterade E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten om sina uppdrag att bevaka hur EU respektive WHO sätter ramverken för att använda vaccinationsbevis internationellt.

– Vaccinationsbevis är inget som funnits tidigare och det behövs såväl teknisk nyutveckling som juridiska anpassningar för att de ska bli verklighet, säger Mats Snäll, projektledare och chef för digital utveckling på Digg.

Teknisk lösning

Den tekniska lösningen bygger på det nationella vaccinationsregistret - NVR - som källa för uppgifterna om vaccineringar. Uppgifterna om vaccinering begärs ut som bevis av individen som får tillgång till sitt vaccinationsbevis genom att legitimera sig med en e-legitimation. Beviset utfärdas till individen till en telefon, en app, en digital plånbok, som e-brev eller med möjlighet att själv skriva ut det. Individen kan sedan visa upp sitt bevis i sin telefon vid en gränskontroll eller motsvarande.

Behov av regeländringar

Digg har tillsammans med samverkande parter rapporterat de behov av regeländringar som finns för att kunna ta fram vaccinationsbevis som är gångbara över landsgränserna. Bland annat innebär det att begreppet vaccinationsbevis används för att inte riskera att blanda ihop med de intyg som hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att utfärda.

Digg, och de myndigheter som samverkar i projektet, arbetar för att utvecklingen av vaccinationsbevis, som går parallellt med vaccineringsprogrammet, kan bli tillgängliga för en större andel av de vaccinerade om förutsättningarna med juridik och internationella standarder blir beslutade innan sommaren.

– Det är ett utmanande projekt i en svår tid. Det kräver det bästa av oss och alla bidrar verkligen med expertis, kreativitet och hårt arbete för vi ska kunna se säkra vaccinationsbevis tillgängliga så snart det bara går, säger Mats Snäll.

Målet är att infrastrukturen ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021. Uppdraget ska slutrapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 2021.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: