Mobilt SITHS godkänt för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Digg har nu godkänt e-legitimationen Mobilt SITHS från Inera AB för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering. Mobilt SITHS uppfyller de krav som ställs i Diggs tillitsramverk på tillitsnivå 3.

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Hittills är BankID, EFOS, Freja eID Plus, AB Svenska Pass och SITHS godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Nu har även Mobilt SITHS från Inera AB blivit godkänt på tillitsnivå 3. SITHS e-legitimation används av medarbetare inom kommuner, regioner och hos privata vårdgivare.

Öppnar upp för nya e-legitimationer

Kvalitetsmärket öppnar dörren för nya och mindre kända e-legitimationer. Intresserade leverantörer av e-legitimationer är välkomna att ansöka om att bli granskade av Digg. Efter godkännande skrivs ett kostnadsfritt licensavtal som ger leverantören rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i sin marknadsföring.

Det här är Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation visar att en e-legitimation granskats av staten och går att lita på. Det är Digg som genomför den oberoende granskningen i enlighet med Diggs tillitsramverk för Svensk e-legitimation. Digg granskar bland annat att e-legitimationen håller den tillitsnivå som leverantören har angett i sin ansökan. En e-legitimations tillitsnivå visar hur säker och tillförlitlig e-legitimationen är, både när det gäller teknisk och administrativ säkerhet. Offentliga och privata aktörer kan sedan använda sig av tillitsnivåerna i sin riskbedömning för att avgöra om e-legitimationen motsvarar den säkerhet som krävs för att logga in i den aktuella e-tjänsten.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: