Föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte

Digg har nu publicerat föreskrifter till förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte i samband med e-handel.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hantering av beställningar samt standarder vid elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Föreskrifterna träder i kraft 1 mars 2021.

I samband med att Digg bildades överfördes rätten att publicera föreskrifter till förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte från Ekonomistyrningsverket till Digg.

Tidigare föreskrifter innehåller även föreskrifter till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 21 f § som reglerar hantering av inkommande och utgående fakturor. Dessa föreskrifter har nu brutits ut från föreskrifterna till 2003:770 och publiceras återigen i föreskrifter till förordning 2000:606. Båda föreskrifterna träder i kraft 1 mars 2021.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: