Nu erbjuder Digg tillitsgranskning av intygstjänster inom e-legitimering

Sedan tidigare tillitsgranskas utfärdare av e-legitimationer enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Nu erbjuder Digg leverantörer av intygstjänster att tillitsgranskas enligt samma modell. Syftet är att stärka tilliten till intygstjänsterna hos de aktörer som tillhandahåller digitala tjänster.

Under 2020 genomförde Digg - Myndigheten för digital förvaltning förstudien eID för medarbetare. I samband med införande av de två avtalsvarianterna som föreslogs i förstudien, kommer arbetsgivarens intygsfunktioner (IdP:er) att utfärda identitetsintyg som även kan användas i digitala tjänster utanför den egna organisationen.

Krav på kvalitet och säkerhet

Digg har noterat att upphandlande organisationer har behov av att kunna ställa tydligare krav på kvalitet och säkerhet på sina leverantörer av intygsfunktioner. En obruten tillitskedja vid e-legitimering är central för att organisationer ska kunna lita på varandra. Därför erbjuder nu Digg tillitsgranskning av IdP:er på samma sätt som kvalitetsgranskningen av e-legitimationer.

Se vilka IdP:er som går att lita på

De granskade IdP:erna kommer att publiceras i en lista på digg.se och i metadata, för att visa att de är tillitsgodkända. På så sätt kan både privata och offentliga organisationer med digitala tjänster se vilka IdP:er som går att lita på. Tillitskraven ger dessutom stöd till den avsändande organisationens kravställning vid anskaffning av intygsfunktioner. Tillitsgranskningen är kostnadsfri och utgår från Tillitsramverket för Svensk e-legitimation.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: