Sverige har en digital infrastruktur – delta i invigningen av Ena

Alla vinner på att det finns en digital infrastruktur som löser gemensamma grundläggande behov i offentlig sektor. Nu finns digitala tjänster och lösningar som gör att data kan användas och delas enkelt, säkert och effektivt. Nu kan fler delta i invigningen av Ena på Digg play.

Den digitala infrastrukturen är en central del av regeringens digitaliseringspolitik och sedan 2018 har Digg, tillsammans med tolv andra myndigheter, arbetat med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata. Nu är Ena, Sveriges digitala infrastruktur, etablerad.

Många har varit med och skapat det som finns i Ena och ännu fler har nytta av det som utvecklats. I Ena finns lösningar för att säkerställa vem som är vem och får göra vad digitalt, tjänster för att skicka säkra meddelanden, ramverk och gränssnitt för att tillgängliggöra data till rätt mottagare samt grunddata som exempelvis hälsodata, persondata och företagsdata.

- Jag är stolt över allt arbete som gjorts under de här åren. Det har resulterat i konkreta tjänster och lösningar som offentlig sektor kan använda för att skapa värde enkelt, säkert och effektivt, säger Diggs generaldirektör Anna Eriksson.

Stora möjligheter att skapa nytta för många

En digital infrastruktur är ett stort steg för Sveriges digitalisering. Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster.

- Jag ser detta som ytterligare ett språng i offentlig sektors digitala utveckling där Sverige behöver steppa upp. Det finns en stor potential som ännu inte är utnyttjad. Ena har en stor möjlighet att utvecklas och jag har stor tillförsikt för framtiden och vad Ena kan betyda för offentlig sektor, enskilda medborgare och för företag, säger civilminister Erik Slottner.

- Ena är etablerat, det används och det finns mycket mer som behöver göras. Det behöver vi alla arbeta med. Med en ökad användning kan vi visa på nyttan. Nu tar vi nästa steg tillsammans, säger Anna Eriksson.

Vid invigningen knyter civilminister Erik Slottner och Diggs generaldirektör Anna Eriksson ett band som symboliserar att data nu kan användas och delas inom och med offentlig sektor.

Vi behöver använda och dela data bättre

Ena är etablerat och vissa tjänster och lösningar används på bred front redan idag. Varje del av infrastrukturen skapar nytta var och en för sig, men de största effekterna uppstår när lösningarna används tillsammans med varandra och av många.

Med ökad användning och anslutning uppstår än mer nytta. Mer kunskap och kontroll på datahanteringen ger högre säkerhet och robusthet. Något som inte minst är viktigt utifrån dagens läge och utifrån AI-utvecklingen.

- Förutsättningen för att vi ska kunna få ut värdet med AI är att vi har tillgång till korrekt data, säger Anna Eriksson.

Se hela invigningen av Ena

Invigningen uppdelad i kapitel, så att du kan fira på det sätt som passar dig bäst. Filmen är inspelad den 3 juni 2024 och är cirka 53 minuter lång.

Prioriterad utveckling 2024 inom samverkan för Ena

Nedan presenteras prioriterad utveckling för 2024. Befintliga tjänster och lösningar samlas på Digitala tjänster.

Mina ärenden
En nationell standard för digital ärendeåterkoppling från det offentliga till privatpersoner och företag. Standarden finns och vidareutvecklas.

Mina ombud
En tjänst för att dela ut och hantera digitala fullmakter. Finns för företag och lanseras nu för privatpersoner. Aktörer kan ansluta idag.

Identitet och behörighet
Med lösningar för auktorisation och tillit blir det tydligt vem som är vem och vem som får göra vad och komma åt vilken typ av data. Prioriterad utveckling för bland annat hälso- och sjukvården, kommuner och regioner.

Metadata
Här arbetar vi med beständiga identifierare och värdefulla datamängder. Arbetet kopplar till andra EU-regleringar som implementeras.

Deltagare vid invigningen

  • Erik Slottner, civilminister, Regeringskansliet Finansdepartementet
  • Anna Eriksson, generaldirektör Digg
  • Inga Otmalm, generaldirektör Bolagsverket
  • Max Herulf, stabschef, tillika stf generaldirektör E-hälsomyndigheten
  • Helena Morgonsköld, länsråd i Länsstyrelsen i Blekinge och ordförande för länsrådsutskottet för digitalisering
  • Marcus Matteby, IT-direktör i Sundsvalls kommun
  • Per Törnvall, Kommundirektör i Sollentuna kommun och deltagare i kommundirektörernas digitaliseringsarbetsgrupp
  • Viktoria Hagelstedt, avdelningschef samrodning och datadelning, Digg

Invigningen har en bred representation av offentliga aktörer. Från vänster: Marcus Matteby, Inga Otmalm, Per Törnvall, Max Herulf, Erik Slottner, Helena Morgonsköld, Anna Eriksson och Viktoria Hagelstedt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: