Fokus på nytta i närtid med Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Etableringen av Ena - Sveriges digitala infrastruktur har resulterat i en infrastruktur som gör det möjligt för myndigheter, kommuner och regioner att dela data säkert och effektivt.

Ena - Sveriges digitala infrastruktur innehåller olika komponenter så som tekniska förmågor, tjänster, standarder och ramverk som tillsammans gör att information smidigt kan utbytas mellan människor och organisationer, över sektorer och gränser.

Istället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur för att lösa gemensamma grundläggande behov. Gemensamma digitala lösningar sparar tid, pengar och möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster.

Om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svenska offentliga aktörer använder gemensamma lösningar, och inte minst att de fungerar tillsammans.

Prioriterade leveranser 2024

Under 2024 riktas fokus på prioriterade leveranser som skapar nytta i närtid. Exempelvis lanserar Bolagsverket tjänsten Mina ombud för privatpersoner. Ytterligare tre områden som står i fokus under året är vidareutveckling av Skatteverkets tjänst Mina ärenden, Diggs infrastruktur inom identitets- och behörighetshantering samt Metadatahantering.
I den här filmen förklarar Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, kort leveranserna inom respektive område och varför tjänsterna är nödvändiga.

Filmen är från sändningen av Digg forum den 13 februari 2024.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: