Strategiskt samordningsforum 8 juni

Den 8 juni arrangeras strategiskt samordningsforum inom Ena -Sveriges digitala infrastruktur.

Denna gång är forumet utökat med inbjudna gäster från Norge, ett panelsamtal och särskilt inbjudna åhörare från Diggs ledningsgrupp och kommundirektörer från Karlstad, Sundsvall, Sollentuna och Värmdö.

Erfarenheter från Norge

Generaldirektör för DigDir Frode Danielsen berättar om hur de tillsammans med Bergens kommun arbetar för att skapa förutsättningar för utvecklingen av sammanhängande tjänster med stat och kommun. Viktiga inspel till dialogen om vad Sverige behöver vidareutveckla.

Panelsamtal

Dagen avrundas med ett panelsamtal om vilka förutsättningar som behövs för vidareutvecklingen av en digital infrastruktur för Sverige. Paneldeltagarna är:

  • Karin Iko Åström, riksarkivarie på Riksarkivet
  • Anna Eriksson, generaldirektör Digg
  • Cecilia Lejon, kommundirektör på Värmdö kommun
  • Frode Danielssen, generaldirektör på DigDir

Ta del av Norges presentation och panelsamtalet på Digg play i efterhand

Norges presentation och panelsamtalet kommer att spelas in för att kunna spridas efteråt på Digg play. När materialet är tillgängligt meddelar vi det i Diggs kanaler.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: