Stormöte inom Ena för samordna Sveriges digitala infrastruktur

Ett 70-tal inbjudna från olika svenska myndigheter har under veckan samlats på Södra berget i Sundsvall. Syftet var att tillsammans samordna utveckling och skapa en gemensam målbild inom Ena­, Sveriges digitala infrastruktur.

Bildkollage med Joakim i blå skjorta till vänster och Hanna i grå kavaj till höger.

Joakim Nyström, samordnare för Ena på Digg, och Hanna Lagerqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Foto: Emma von Scheele.

Det är det femte stormötet inom Ena, men den första gången deltagarna har kunnat träffas fysiskt. Syftet är att skapa gemensamma bilder för de som jobbar aktivt med Ena.

– Det är både viktigt och positivt att vi alla som har jobbat tillsammans så länge får chansen att träffas på riktigt, prata om det konkreta arbetet och samtidigt fördjupa samarbetet, säger Joakim Nyström, samordnare för Ena på Digg.

Skapa samhällsnytta genom att dela data och tjänster

Tillsammans är de på väg att utveckla en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. En infrastruktur som skapar samhällsnytta genom att offentlig sektor delar data och tjänster.

– Om vi ska klara de mål som sätts upp för Ena och för Sverige – särskilt när det kommer till säkerhet och effektivitet – krävs det att vi arbetar tillsammans och drar nytta av varandras erfarenheter, kunskap och kompetens, säger Hanna Lagerqvist, som arbetar operativt med samverkan mellan myndigheter inom Ena och är anställd på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Deltagare på mötet sitter grupperade vid runda bord.

Arbete pågår inom Ena, Sveriges digitala infrastruktur. Foto: Emma von Scheele.

Samsyn om målbild och prioriteringar

För att säkerställa en koordinerad utveckling inom grunddatadomäner, byggblock samt kompetensområden behövs samsyn om målbild och prioriteringar, på kort och lång sikt. Det är viktigt att dela information om utvecklingsarbete som pågår och vilka resultat som kommer fram.

Lär dig mer

Ena - Sveriges digitala infrastruktur

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: