Framsteg för den digitala infrastrukturen

Utvecklingsarbetet går framåt inom Ena, Sveriges digitala infrastruktur. Strukturerna för arbetet är etablerade och arbetet går mot utveckling och leverans.

Digg driver tillsammans med elva andra myndigheter ett arbete med att ta fram en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Arbetet har nyligen statusrapporterats till EU i rapporten Statusrapport för etablering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

– Det viktigaste när det gäller infrastrukturen är att tyngdpunkten nu flyttas från att handla om analyser till utveckling av nationella komponenter som många kan använda. Allt eftersom komponenterna lanseras och börjar användas kommer också infrastrukturen att skapa nytta, säger Joakim Nyström, leveransledare för Ena.

I Diggs roll att leda och samordna arbetet ingår bland annat att fördela medel till de organisationer som utvecklar de förvaltningsgemensamma komponenterna samt att rapportera arbetet till EU.

Digital infrastruktur ett måste för hållbarhet

Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik. Om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar, och inte minst att dessa byggs för att fungera tillsammans. 

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: