Ena – digital infrastruktur som byggs gemensamt

Ena är namnet på den digitala infrastruktur som tolv myndigheter etablerar tillsammans för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet samordnas och leds av Digg. Det nya namnet ska spegla ambitionen att samla lösningar på gemensamma behov i en enad infrastruktur.

Driver digital omställning

Om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att offentlig förvaltning utvecklar nya digitala lösningar, och inte minst att dessa byggs för att fungera tillsammans. Istället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa förvaltningsgemensamma grundläggande behov.

Ena - Sveriges digitala infrastruktur

För att data ska kunna hanteras och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs utveckling av både gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter. Lösningar för legitimering, meddelanden och ombudshantering är alla exempel på delar som ingår i Sveriges digitala infrastruktur, det som nu har döpts till Ena. Namnet ska spegla ambitionen, och kraften i, att samla lösningar som fungerar ihop i en enad infrastruktur.

Bättre offentliga tjänster

Ena har redan börjat ge resultat och kommer skapa stor nytta för samhället inom en rad områden. Utveckling av digitala tjänster kommer att bli billigare och effektivare, och dessutom kunna tas fram snabbare och fungera över landsgränser. Inom offentlig förvaltning kommer ledtider kunna kortas och överblicken bli bättre samtidigt som tryggheten ökar för medborgarna. Kort sagt - med Ena skapas nya och bättre digitala tjänster, till nytta för alla.

Ansvariga myndigheter

För de komponenter som just nu utvecklas inom Ena ansvarar tolv myndigheter för totalt fjorton byggblock, fem grunddatadomäner och sex kompetensområden. Arbetet samordnas och leds av Digg tillsammans med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB samt Trafikverket. Dessutom deltar ett stort antal andra samverkansaktörer i utvecklingen.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: