Peppol underlättar för byggbranschen

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) gick från egensnickrade standarder för sina beställnings- och orderflöden till en internationell standard via Peppol. Det har medfört många fördelar.

Rikard Larsson, vd på BEAst.

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) är en ideell förening som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation, till exempel order- och beställningsflöden. Föreningen består av drygt 100 medlemmar som utvecklar branschens e-affärer. Medlemmarna kommer främst från byggbranschen till exempel, arkitekter, byggherrar och transportörer.

Från egna standarder till Peppol

BEAst har tidigare skapat egna standarder för order- och beställningsflöden. Men nu har de gått över till Peppol.

Lite som att skaffa Swish och kunna skicka och ta emot pengar från andra som också är uppkopplade mot Swish.

– För BEAst innebär förflyttningen till Peppol att vi hamnar i en större kontext som underlättar när vi ska få ihop det stora pusslet. Peppol är byggt på en ISO-standard vilket ger byggbranschen en stabil grund att bygga på. Det underlättar internationella kontakter och för multinationella företag att få en gemensam it-arkitektur. Kommunikationen mellan parterna underlättas radikalt med Peppols kommunikationsnätverk där man kopplar in sig en gång och kan nå samtliga i nätverket. Lite som att skaffa Swish och kunna skicka och ta emot pengar från andra som också är uppkopplade mot Swish, säger Rikard Larsson, vd på BEAst.

Stora fördelar när både det offentliga och privata använder Peppol

Staten och främst Trafikverket är en stor beställare inom byggbranschen. Därför har Digg hjälpt till med råd och stöd när BEAst gått över till Peppol.

– När vi inom det offentliga och privata använder Peppol som gemensam standard bidrar det till en effektivare och säkrare kommunikation. Därför är det viktigt att Peppol inte bara blir något liten nisch inom det offentliga utan en standard i hela Sverige, säger Magnus Johansson, it-strateg på Digg.

Det här är Peppol

  • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen, som prislista, order och faktura.
  • Gemensam elektronisk kommunikation för att överföra meddelanden mellan affärsparternas lösningar.
  • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till Peppol och där det framgår på vilket sätt man kan e-handla med dem.
  • Gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer.
  • En organisation på internationell nivå med regional förankring som utvecklar, förvaltar och ger stöd i Peppol-relaterade frågor.

Lär dig mer

Peppol

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: