Digg vill att regeringen tillsätter en statlig utredning om obligatorisk e-faktura

Tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket vill Digg att regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdraget att undersöka förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning att använda e-faktura.

Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg.

– EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age (ViDA), om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt. Samtidigt tror vi att det behövs ett lagkrav för att styra mot e-faktura eftersom det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig grund, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg.

Obligatorisk e-faktura mellan företag

Sedan tidigare finns ett lagkrav på obligatorisk e-faktura mellan statliga myndigheter. Digg vill nu att regeringen utreder förutsättningar för att lagkravet även ska gälla mellan företag samt utgående fakturering mellan offentlig förvaltning och företag.

– Offentlig förvaltning måste bli mycket bättre på att erbjuda e-faktura till sina företagskunder. Det är inte rimligt att enbart företag ska ha det här kravet på sig. Alla bör bidra till en mer enhetlig nationell e-fakturalösning, säger Anderz Petersson.

Därför har Digg skickat in en så kallad hemställan till regeringen som även Bolagsverket och Skatteverket ställer sig bakom.

Om e-faktura

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En PDF-faktura anses därmed inte vara en elektronisk faktura. Inom offentlig sektor är det som huvudregel formatet Peppol BIS 3 som gäller för e-faktura.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: