Nytt på digin.nu: Tillgänglighet genom universell utformning

På digin.nu finns en introduktion till standarden Universell utformning – tillgänglighet genom universell utformning för produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare (SS-EN 17161:2019).

Organisationsutveckling genom universell utformning (digin.nu) Länk till annan webbplats.

Standarden ger stöd till organisationer att integrera universell utformning i sin verksamhet. Det innebär att utvidga målgruppen användare genom att beakta mänsklig mångfald i design- och utvecklingsaktiviteter. Syftet är att uppnå tillgänglighet för så många som möjligt, inklusive äldre och personer med funktionsnedsättning.

Standarden är till för er som vill arbeta med organisationsförändring för att öka tillgängligheten i er verksamhet. I centrum står universell utformning och att involvera användare.

Ta del av standarden gratis och certifiera din organisation

Ta del av standarden i sin helhet hos Svenska institutet för standarder, SIS. Post- och telestyrelsen har förbetalt standarden så att den kan laddas ner gratis. Ni behöver registrera er på SIS webbplats för att kunna göra det.

Läs mer på Organisationsutveckling genom universell utformning (digin.nu) Länk till annan webbplats.


Digin.nu

Vägledningen är framtagen av Digin, ett samarbete för digital tillgänglighet och inkludering. Vi vill underlätta för privata och offentliga aktörer att öka den digitala tillgängligheten i deras verksamheter. Det gör vi genom inspiration och vägledning på webbplatsen digin.nu Länk till annan webbplats. och webbinarier.

Vi som står bakom Digin är Digg, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: