Förslag på en ny lag att myndigheter, kommuner och regioner ska skicka digital post

Regeringen har utrett möjligheterna att införa en skyldighet att skicka och ta emot digital post. Idag kom deras slutbetänkande. Utredaren har lämnat förslag på en ny lag om att statliga myndigheter, kommuner och regioner ska skicka digital post. Däremot har utredningen landat i att det, precis som tidigare, bör vara valfritt för privatpersoner och företag att ta emot digital post.

Digg ansvarar för infrastrukturen för digital post.

– Digg ser positivt på förslaget. Infrastrukturen för digital post används redan idag av 282 myndigheter, kommuner och regioner för att skicka post, och över 6,4 miljoner privatpersoner och företag har en digital brevlåda. Om fler offentliga aktörer ansluter till infrastrukturen och andelen digitala brev ökar innebär det att medborgarna får mer av sin post samlat på ett ställe och en effektivisering för offentlig sektor, säger Elin Hultkvist, enhetschef för digital post och e-handel på Digg.

Fördelar med digital post

Digital post har många fördelar. Det är enkelt, säkert och effektivt och du kan alltid kan komma åt din post oavsett var du befinner dig. Det är även snabbare och billigare för offentlig sektor att skicka digitalt jämfört med vanlig post. Dessutom bidrar det till ett mer hållbart samhälle genom att behovet av papper och miljöbelastande transporter minskar.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: