Nya allmänna villkor och användarvillkor för Mina meddelanden

Från den 1 januari 2024 gäller nya allmänna villkor med tillhörande specifikationer för Mina meddelanden. Dessutom har användarvillkoren för Mina meddelanden och brevlådan Min myndighetspost uppdaterats. Villkoren ersätter tidigare publicerade allmänna villkor och användarvillkor.

De viktigaste skillnaderna från tidigare versioner är att

  • avsändande myndighet ändras till avsändande offentlig aktör eller avsändare
  • offentlig aktör och deras ansvar och åtaganden definieras
  • samt att med e-legitimation avses en e-legitimation som är granskad och godkänd enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på som lägst tillitsnivå 3.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: