Användarvillkor för Mina meddelanden har uppdaterats

Från den 17 mars 2023 gäller en ny version av användarvillkor för Mina meddelanden. Villkoren ersätter tidigare publicerade användarvillkor från den 16 oktober 2019.

Förutom mindre korrigeringar av förkortningar och hänvisningar, har punkt 9.2 skrivits om och förtydligats och enligt följande:

9.2 Digg kan på skriftlig begäran av:

  • Mottagaren,
  • utsedd förvaltare, god man eller konkursförvaltare för Mottagaren, eller
  • annan som styrker sin behörighet att företräda Mottagaren avregistrera Mottagaren ur Förmedlingsadressregistret.

Digg kan även avregistrera Mottagare ur Förmedlingsadressregistret vid dödsfall samt när företag avregistreras ur Bolagsverkets register.

Förtydligandet i punkt 9.2 underlättar för mottagare som av olika skäl inte kan eller bör ta del av sin post digitalt, och för Digg vid administrationen av avslut av Mina meddelanden. Genom förtydligandet minimeras risken att mottagaren ovetandes får viktig myndighetsinformation i en digital brevlåda istället för på papper.

Lär dig mer

Användarvillkor för Mina meddelanden

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: