Allmänna villkor för Mina meddelanden har uppdaterats 

Från den 16 januari 2023 gäller en ny version av Allmänna villkor Mina meddelanden. Villkoren ersätter tidigare publicerade Allmänna villkor från den 1 juli 2022

Vid korrigeringen av Allmänna villkor från den 1 juli 2022 råkade en punkt falla bort som i den nya versionen har justerats och återtagits. Ändringen gäller Avsnitt 10. Kommunikation och marknadsföring. Punkt 10.1 lyder nu:

10.1 All kommunikation om och marknadsföring av Infrastrukturen ska ske på ett sätt som inte skadar eller riskerar att skada förtroendet för Infrastrukturen.

Allmänna villkor Mina meddelanden samt de punkter som har korrigeras presenteras på Diggs webbplats.

Lär dig mer

Allmänna villkor

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: